Νέα & Ανακοινώσεις
- Προσκλήσεις -
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Σάββατο, 05 Νοεμβρίου 2022

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010.


Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κωνσταντίνος Βρατσάνος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΣΤΙΣ 9/11/2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 2144/5-11-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο

Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ και ορισμός υπολόγου

Θέμα 2ο

Καθορισμός του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2023

Θέμα 3ο

Καθορισμός των συντελεστών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης για το έτος 2023

Θέμα 4ο

Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2023

Θέμα 5ο

Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων δημοτικού κοιμητηρίου για το έτος 2023

Θέμα 6ο

Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών, έτους 2023

Θέμα 7ο

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών έτους 2023

Θέμα 8ο

Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

Θέμα 9ο

Αποδοχή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΣΥΜΠΛ.ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2022)

Θέμα 10ο

Σύνταξη της έκθεσης 2ου τριμήνου έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Θέμα 11ο

Σύνταξη της έκθεσης 3ου τριμήνου έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Θέμα 12ο

Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου εκτός έδρας του δήμου

Δείτε εδώ την Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.

Δείτε επίσης
Προσκλήσεις
Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να συμμετέχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος καιταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 13η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, για τη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Σάββατο, 05 Νοεμβρίου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 9η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 3η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
-ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ -
Ένας τόπος άγριας ομορφιάς με πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.