Νέα & Ανακοινώσεις
- Προσκλήσεις -
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 20η του μηνός Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΣΤΙΣ 20/9/2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 1840/16-9-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο

Αποδοχή δωρεάς ενός φορτηγού οχήματος 4χ4 καθώς και μιας προσθαφαιρούμενης πυροσβεστικής υπερκατασκευής για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών


Θέμα 2ο

Αποδοχή δωρεάς ναυτιλιακών οργάνων ναυσιπλοΐας κ. Καραϊσκάκη Κων/νου

Θέμα 3ο

Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2022


Θέμα 4ο

Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

Θέμα 5ο

Αποδοχή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Γ’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2022)


Θέμα 6ο

Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου εκτός έδρας του δήμου


Θέμα 7ο

Απόδοση των υπ΄ αρ. Α-53/2022, Α-54/2022 Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου

Δείτε εδώ την Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.

Δείτε επίσης
Προσκλήσεις
Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 20η του μηνός Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 20η του μηνός Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να συμμετέχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 20η του μηνός Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30, για τ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
-ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ -
Ένας τόπος άγριας ομορφιάς με πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.