Νέα & Ανακοινώσεις
- Προσκλήσεις -
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 30η του μηνός Ιουλίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010.


Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κωνσταντίνος Βρατσάνος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΣΤΙΣ 30/7/2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 1538/26-7-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Θέμα 1ο

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την εκπόνηση της μελέτης «Αποκατάσταση ανεμόμυλων Βίγλας» με αυτεπιστασία από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.


Θέμα 2ο

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την εκπόνηση της μελέτης «Ανάπλαση - εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων οικισμού Ηρωικής Νήσου Ψαρών» με αυτεπιστασία από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.


Θέμα 3ο

Αποδοχή συμπληρωματικής επιχορήγησης από το ΠΔΕ (ΣΑΕ 330) της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής οικον. έτους 2022 για την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή των απαραίτητων συνοδών έργων για την εγκατάσταση και λειτουργία νέας μονάδας αφαλάτωσης 300 m3/d»


Θέμα 4ο

Κατανομή των εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2022-2023


Θέμα 5ο

Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2022

 

Θέμα 6ο

Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου εκτός έδρας του δήμου

 

Δείτε Εδώ την Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δείτε επίσης
Προσκλήσεις
Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 30η του μηνός Ιουλίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα σ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να συμμετέχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 30η του μηνός Ιουλίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:30, για τη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 8η του μηνός Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για τη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
-ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ -
Ένας τόπος άγριας ομορφιάς με πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.