Νέα & Ανακοινώσεις
- Προσκλήσεις -
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη, 10 Μαΐου 2022

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 13η του μηνός Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κωνσταντίνος Βρατσάνος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΣΤΙΣ 13/5/2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 769/9-5-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο

Αποδοχή επιχορήγησης από το ΠΔΕ (ΣΑΕ 330) της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής οικον. έτους 2022 για την υλοποίηση της πράξης «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου επί θεμάτων υδρευτικών υποδομών του νησιού»

Θέμα 2ο

Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 7/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την αποδοχή επιχορήγησης από το ΠΔΕ (ΣΑΕ 330) της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής οικον. έτους 2022 για την ανάθεση της εκπόνησης όλων των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία νέας μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 300m3/d

Θέμα 3ο

Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου & Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια και τοποθέτηση καινοτόμων υπόγειων συστημάτων για την αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων»

Θέμα 4ο

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών και της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή κλειστής αίθουσας αθλητικών δραστηριοτήτων»

Θέμα 5ο

Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2022

Θέμα 6ο

Σύνταξη της έκθεσης 4ου τριμήνου έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Θέμα 7ο

Σύνταξη της έκθεσης 1ου τριμήνου έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

 

Δείτε εδώ την Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.

Δείτε επίσης
Προσκλήσεις
Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 15η του μηνός Μαΐου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση κα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Τρίτη, 10 Μαΐου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 13η του μηνός Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Τρίτη, 10 Μαΐου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 13η του μηνός Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα σ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
-ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ -
Ένας τόπος άγριας ομορφιάς με πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.