Νέα & Ανακοινώσεις
- Προσκλήσεις -
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Παρασκευή, 29 Απριλίου 2022

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την του μηνός Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΣΤΙΣ 3/5/2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 660/29-4-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Θέμα 1ο

Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Διαμόρφωση παραλιών»

Θέμα 2ο

Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Εργασίες αντιπυρικής προστασίας Δήμου
Ηρωικής Νήσου Ψαρών»

Θέμα 3ο

Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού»

Θέμα 4ο

Αποδοχή επιχορήγησης από το ΠΔΕ (ΣΑΕ 330) της Γενικής Γραμματείας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής οικον. έτους 2022 για τη μίσθωση
μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας παραγωγής 300m3/ημέρα για
χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών

Θέμα 5ο

Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων
οικονομικού έτους 2022

Θέμα 6ο

Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

 

Δείτε Εδώ την Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δείτε επίσης
Προσκλήσεις
Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 15η του μηνός Μαΐου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση κα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Τρίτη, 10 Μαΐου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 13η του μηνός Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Τρίτη, 10 Μαΐου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 13η του μηνός Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα σ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
-ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ -
Ένας τόπος άγριας ομορφιάς με πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.