Νέα & Ανακοινώσεις
- Προσκλήσεις -
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου
Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022

Καλείσθε να συμμετέχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 30η του μηνός Ιουλίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010.
Παρακαλούνται τα μέλη που για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας, δεν μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία, να ενημερώσουν σχετικά τον Πρόεδρο.

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
Χατζησκουλίδης Χρήστος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΣΤΙΣ 30/7/2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 1539/26-7-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο

Παραχώρηση χώρου στο Δημοτικό Νεκροταφείο για σύσταση οικογενειακού τάφου ΣΤΕΒΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Θέμα 2ο

Παροχή δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ Portal»

Θέμα 3ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2022 - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Θέμα 4ο

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την συμμετοχή του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών στο πρόγραμμα «Αθλητικά Μονοπάτια Χειμώνας 2022 (ΑΜ2022)

Δείτε Εδώ την Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε επίσης
Προσκλήσεις
Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 30η του μηνός Ιουλίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα σ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να συμμετέχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 30η του μηνός Ιουλίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:30, για τη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 8η του μηνός Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για τη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
-ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ -
Ένας τόπος άγριας ομορφιάς με πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.