Νέα & Ανακοινώσεις
- Προσκλήσεις -
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου
Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2023

Καλείσθε να συμμετέχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 31η του μηνός Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010.
Παρακαλούνται τα μέλη που για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας, δεν μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία, να ενημερώσουν σχετικά τον Πρόεδρο.


Η Πρόεδρος του Δ. Σ.
Βασιλική Ευαγγελία

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΣΤΙΣ 31/10/2023 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 2780/27-10-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Θέμα 1ο
Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024


Θέμα 2ο
Απόδοση πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Γ’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2023)


Θέμα 3ο
Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την επίσκεψη του κλιμακίου εθελοντών του Σωματείου «ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστηρίζουμε τη Ζωή»


Θέμα 4ο
Αποδοχή παραίτησης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών


Θέμα 5ο
Έγκριση δράσεων και εκδηλώσεων στο πλαίσιο εορτασμού των Χριστουγέννων


Θέμα 6ο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2023 (5Η)

 

Δείτε την Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Δείτε επίσης
Προσκλήσεις
Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2023
Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 31η του μηνός Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της η

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2023
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 31η του μηνός Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2023
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να συμμετέχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 31η του μηνός Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για τη συ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
-ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ -
Ένας τόπος άγριας ομορφιάς με πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.