Νέα & Ανακοινώσεις
- Προσκλήσεις -
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου
Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023

Καλείσθε να συμμετέχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και
ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 30η του μηνός Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010.
Παρακαλούνται τα μέλη που για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας, δεν μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία, να ενημερώσουν σχετικά τον Πρόεδρο.


Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.

Χατζησκουλίδης Χρήστος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΣΤΙΣ 30/1/2023 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 164/26-1-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Θέμα 1ο

Καθορισμός της ημερομηνίας εορτασμού της 199ης επετείου του Ολοκαυτώματος Ψαρών

 

Θέμα 2ο

Ένταξη του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών στο Μνημόνιο Συνεργασίας των Ελληνικών Πόλεων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αποστολής για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030


Θέμα 3ο

Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου


Θέμα 4ο

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών (άρθρο 1 του ΠΔ 270/81)

 

Δείτε την Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε επίσης
Προσκλήσεις
Σάββατο, 13 Απριλίου 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΔΙΜΗΝΟ ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024)

Καλείσθε να συμμετέχετε στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 24η του μηνός Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, σύμφωνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 15η του μηνός Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για τη σ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 15η του μηνός Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
-ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ -
Ένας τόπος άγριας ομορφιάς με πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.