Νέα & Ανακοινώσεις
- Προσκλήσεις -
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου
Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022

Καλείσθε να συμμετέχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και
ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 13η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010.
Παρακαλούνται τα μέλη που για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας, δεν μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία, να ενημερώσουν σχετικά τον Πρόεδρο.
Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
Χατζησκουλίδης Χρήστος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΣΤΙΣ 13/11/2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 2087/30-10-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο

Καθορισμός του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2023.

Θέμα 2ο

Καθορισμός των συντελεστών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης για το έτος 2023.

Θέμα 3ο

Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2023.

Θέμα 4ο

Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων δημοτικού κοιμητηρίου για το έτος 2023.

Θέμα 5ο

Έγκριση της έκθεσης 2ου τριμήνου έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Θέμα 6ο

Έγκριση της έκθεσης 3ου τριμήνου έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

 

Δείτε την Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε επίσης
Προσκλήσεις
Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να συμμετέχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος καιταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 13η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, για τη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Σάββατο, 05 Νοεμβρίου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 9η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 3η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
-ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ -
Ένας τόπος άγριας ομορφιάς με πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.