Νέα & Ανακοινώσεις
- Προσκλήσεις -
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023

 

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 19
η του μηνός Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΣΤΙΣ 19/9/2023 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 2518/15-9-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Θέμα 1ο

Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης «Αποκατάσταση ανεμόμυλου Δήμου Ψαρών»

Θέμα 2ο

Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης «Στατική μελέτη αποκατάστασης ανεμόμυλου Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών»
Θέμα 3ο

Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης «Μελέτη ανάπλασης -εξωραϊσμού Κήπου Κανάρη και περιβάλλοντα χώρου»

Θέμα 4ο

Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης στην Αθήνα για την εκπροσώπηση του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών στην Τελετή Βράβευσης στο πλαίσιο του Διαγωνισμού «Βραβεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΟΤΑ AWARDS 2019-2023»

Θέμα 5ο

Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου εκτός έδρας του δήμου

Θέμα 6ο

Αποδοχή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Γ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2023)

Θέμα 7ο

Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

Δείτε την Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

Δείτε επίσης
Προσκλήσεις
Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

  Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Παρασκευή, 08 Σεπτεμβρίου 2023
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε Ειδική Συνεδρίαση

Καλείσθε να συμμετέχετε στην ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2023
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να συμμετέχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την29η του μηνός Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
-ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ -
Ένας τόπος άγριας ομορφιάς με πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.