Νέα & Ανακοινώσεις
- Προσκλήσεις -
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακή, 30 Απριλίου 2023

 

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 4η 
του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΣΤΙΣ 4/5/2023 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 980/30-4-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο

Αποδοχή συμπληρωματικής επιχορήγησης από το ΠΔΕ (ΣΑΝΑ233) της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για την πληρωμή του 3ου Λογαριασμού (αναθεωρήσεων) του έργου «Κατασκευή απαραίτητων συνοδών έργων για την εγκατάσταση και λειτουργία νέας μονάδας αφαλάτωσης 300 m3/d».

Θέμα 2ο

Αποδοχή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Α’ & Β' ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2023)

Θέμα 3ο

Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2023.

Θέμα 4ο

Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

Θέμα 5ο

Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου εκτός έδρας του δήμου

Θέμα 6ο

Σύνταξη της έκθεσης 4ου τριμήνου έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Θέμα 7ο

Σύνταξη της έκθεσης 1ου τριμήνου έτους 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Δείτε την Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

Δείτε επίσης
Προσκλήσεις
Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να συμμετέχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 17η του μηνός Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., για

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Τρίτη, 04 Ιουνίου 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΔΙΜΗΝΟ ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2024)

Καλείσθε να συμμετέχετε στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 25η του μηνός Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Σάββατο, 01 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να συμμετέχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 5η του μηνός Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για τη συζ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
-ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ -
Ένας τόπος άγριας ομορφιάς με πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.