Νέα & Ανακοινώσεις
- Προσκλήσεις -
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε Ειδική Συνεδρίαση
Παρασκευή, 08 Σεπτεμβρίου 2023

Καλείσθε να συμμετέχετε στην ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 64 & 67 Ν. 3852/2010.

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.

Χατζησκουλίδης Χρήστος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΣΤΙΣ 10/9/2023 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 2461/8-9-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο

Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Προέδρου.

Δείτε την Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε επίσης
Προσκλήσεις
Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να συμμετέχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 17η του μηνός Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., για

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Τρίτη, 04 Ιουνίου 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΔΙΜΗΝΟ ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2024)

Καλείσθε να συμμετέχετε στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 25η του μηνός Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Σάββατο, 01 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να συμμετέχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 5η του μηνός Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για τη συζ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
-ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ -
Ένας τόπος άγριας ομορφιάς με πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.