Νέα & Ανακοινώσεις
- Προσκλήσεις -
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου
Κυριακή, 30 Απριλίου 2023

 

Καλείσθε να συμμετέχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και
ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 4η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010.

Παρακαλούνται τα μέλη που για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας, δεν μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία, να ενημερώσουν σχετικά τον Πρόεδρο.

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
Χατζησκουλίδης Χρήστος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΣΤΙΣ 30/4/2023 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 982/30-4-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Ηρωικής Νήσου Ψαρών

Θέμα 2ο

Επιχορήγηση του Μορφωτικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Ψαρών «Ο Κωνσταντίνος Κανάρης»

Θέμα 3ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2023 - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Θέμα 4ο

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών και του Δήμου Χίου για την υλοποίηση της Πράξης «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών»

Θέμα 5ο

Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «ΣΠΙΤΑΛΙΑ»

Θέμα 6ο

Έγκριση διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ψαρών για το έτος 2023

Θέμα 7ο

Απόδοση πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Β’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2023)

Θέμα 8ο

Έγκριση της έκθεσης 4ου τριμήνου έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Θέμα 9ο

Έγκριση της έκθεσης 1ου τριμήνου έτους 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Δείτε την Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε επίσης
Προσκλήσεις
Κυριακή, 30 Απριλίου 2023
Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής

  Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 4η του μηνός Μαΐου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Κυριακή, 30 Απριλίου 2023
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

  Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 4 ητου μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Κυριακή, 30 Απριλίου 2023
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

  Καλείσθε να συμμετέχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος καιταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 4η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για τη συζή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
-ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ -
Ένας τόπος άγριας ομορφιάς με πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.