Νέα & Ανακοινώσεις
- Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί -
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2023
Πέμπτη, 04 Μαΐου 2023
Δείτε επίσης
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Μπορείτε να δείτε την περίληψη ανακοίνωσης πατώντας εδώ Μπορείτε να κατεβάσετε το κείμενο της ανακοίνωσης πατώντας εδώ Μπορείτε να κατεβάσετε το παράρτημα της ανακοίνωσης πατώντας εδώ Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση πατώντας εδώ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 2024
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Συνεργάτη

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Συνεργάτη   ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΓια την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού ΣυνεργάτηΟ Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου ΨαρώνΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις των άρθρων 11-17, 163 & 167 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007), ό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2024
ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ πλήρωσης μιας (1) θέσης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗπλήρωσης μιας (1) θέσης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών   Ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών έχοντας υπόψη:1. τις διατάξεις του άρθ. 161 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
-ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ -
Ένας τόπος άγριας ομορφιάς με πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.