Νέα & Ανακοινώσεις
- Προσκλήσεις -
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022

Καλείσθε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 22η του μηνός Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα βάσει των διατάξεων του Ν.3852/2010 αρ.75 παρ.6, 1. λόγω των χρονικών περιορισμών και της τιθέμενης, από το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/47219/1803/12-05-2022 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προθεσμίας για την υποβολή των παραδοτέων στο Αυτοτελές Τμήμα
Ηλεκτροκίνησης του ΥΠΕΝ με καταληκτική ημερομηνία την 30/06/2022 (θέμα 1ο),
2. λόγω της άμεσης ανάγκης επίσπευσης των διαδικασιών για την έγκαιρη και επιτυχή υποβολή αιτήματος στο πλαίσιο της αρ. 2430/02.06.2022 πρόσκλησης της ΜΟΔ Α.Ε., δεδομένου ότι η εν λόγω πρόσκληση παραμένει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης χρηματοδότησης ποσού 400.000 € (θέμα 2ο)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κωνσταντίνος Βρατσάνος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΣΤΙΣ 22/6/2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 1204/21-6-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο

Έγκριση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών

Θέμα 2ο

Έγκριση υποβολής αιτήματος εκπόνησης προμελέτης και παροχής τεχνικής και νομικής βοήθειας στη ΜΟΔ Α.Ε. για το έργο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων ιδιοκτησίας Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών» στο πλαίσια της δράσης: «Υποστήριξη φορέων στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων για την υποστήριξη της έναρξης υλοποίησης του ΕΠΑ και των προγραμμάτων του με μελέτες και υπηρεσίες συμβούλων μέσω της ΜΟΔ ΑΕ».

Δείτε Εδώ την Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δείτε επίσης
Προσκλήσεις
Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 30η του μηνός Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 22η του μηνός Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα σ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσκλήσεις
Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2022
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 7η του μηνός Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
-ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ -
Ένας τόπος άγριας ομορφιάς με πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.